001Poštovani preduzetnici,

Izvještaj o napretku Crne Gore koji objavljuje Evropska komisija jasno i precizno opisuje stanje u svim segmentima crnogorskog društva.

Iako je u njemu pohvaljeno to što je uglavnom održana makroekonomska stabilnost, on sadrži i osvrt na neke od glavnih izazova sa kojima se država još uvijek bori. Jedan od tih izazova je razvoj malih i srednjih preduzeća, u okruženju kada im je još uvijek otežan pristup kreditnoj podršci, zbog nespremnosti finansijskog sektora na rizik, kao i velikog neformalnog sektora.

Ono što je pozitivno u svemu jeste da su svi akteri veoma svjesni ovakvog ekonomskog konteksta, i da ulažu ogromne napore da prevaziđu glavne prepreke, kako bi se ekonomija pozicionirala na putu prema održivom rastu. Imperativ održivog ekonomskog rasta u ovom kontekstu čini sve važnijim mala i srednja preduzeća.

Nemojmo zaboraviti da mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori, kao i na nivou Evropske unije,  čine 99% poslovne zajednice, i zapošljavaju više od dvije trećine aktivnog stanovništva, što ih čini ključnim pokretačem ekonomskog rasta, inovacija, zapošljavanja i socijalnih integracija.

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća svoje aktivnosti usmjerava na razvoj nefinansijske institucionalne podrške malom i srednjem biznisu, podizanje nivoa znanja, stvaranje sistemskog ambijenta, podršku ženama preduzetnicama, jačanje konkurentnosti, a samim tim i podsticanjem izvoza.

Taj put je pun izazova, ali smo spremni i kadri da učinimo da Direkcija bude vodeća institucija u Crnoj Gori koja ostvaruje nacionalnu politiku razvoja preduzetništva. Svjesni smo da ova vizija zahtijeva mnogo rada i rezultata, ali smo uvjereni da ćemo neprestano koračati razvojnim putem, u skladu sa zakonskim obavezama i ciljevima politike državnog razvoja koji Vlada Crne Gore vodi.

Aleksandar Pavićević

Direktor

 • Potpisan sporazum o saradnji između Ekonomskog fakulteta Podgorica i Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća
 • Okrugli sto »Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019«

  Okrugli sto »Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019«

  Direkcija za razvoj MSP je u saradnji sa Ministarstvom prosvejete i ETF- Evropsk
  detaljnije
 • Memorandum o saradnji

  Memorandum o saradnji

  Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Udruženje preduzetnica Crne G
  detaljnije
 • Potpisan memorandum o saradnji sa Jadranskim sajmom Budva

  Potpisan memorandum o saradnji sa Jadranskim sajmom Budva

  Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Jadranski sajam Budva su 8.sep
  detaljnije
 • Okrugli sto „Žensko preduzetništvo – ekonomski potencijal budućnosti“

  Okrugli sto „Žensko preduzetništvo – ekonomski potencijal budućnosti“

  U cilju kvalitetnog kreiranja nacionalne Strategije razvoja ženskog preduzetni
  detaljnije
 • Aktuelnosti

  24. April 2015.

  AKT O MALIM PREDUZEĆIMA – Okrugli sto, 06.05.2015. godine

  Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je u saradnji sa relevantnim domaćim institucijama i organizacijama, kroz odgovore na pitanja u 10 definisanih oblasti Izvještajnog obrazca Akta o malim preduzećima (Small Business Act), dala ocjenu postojećeg stanja u sektoru malih …

  16. Mart 2015.

  Program razvoja preduzetništva – obuke

  U okviru Programa razvoju preduzetništva, a koji realizuju Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Investiciono razvojni fond, u periodu od 18-21.marta 2015.godine organizovaće se obuka za prijavljene kandidate. Obuka se sastoji od nekoliko modula koji pokrivaju praktična znanja …

  03. Februar 2015.

  Kreditna linija – Podrška razvoju preduzetništva

  U cilju stimulisanja kreativnosti, afirmacije preduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Investiciono – razvojnim fondom Crne Gore AD, raspisuje Javni poziv za učešće u I ciklusu Programa: “PODRŠKA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA” …