001Poštovani preduzetnici,

Izvještaj o napretku Crne Gore koji objavljuje Evropska komisija jasno i precizno opisuje stanje u svim segmentima crnogorskog društva.

Iako je u njemu pohvaljeno to što je uglavnom održana makroekonomska stabilnost, on sadrži i osvrt na neke od glavnih izazova sa kojima se država još uvijek bori. Jedan od tih izazova je razvoj malih i srednjih preduzeća, u okruženju kada im je još uvijek otežan pristup kreditnoj podršci, zbog nespremnosti finansijskog sektora na rizik, kao i velikog neformalnog sektora.

Ono što je pozitivno u svemu jeste da su svi akteri veoma svjesni ovakvog ekonomskog konteksta, i da ulažu ogromne napore da prevaziđu glavne prepreke, kako bi se ekonomija pozicionirala na putu prema održivom rastu. Imperativ održivog ekonomskog rasta u ovom kontekstu čini sve važnijim mala i srednja preduzeća.

Nemojmo zaboraviti da mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori, kao i na nivou Evropske unije,  čine 99% poslovne zajednice, i zapošljavaju više od dvije trećine aktivnog stanovništva, što ih čini ključnim pokretačem ekonomskog rasta, inovacija, zapošljavanja i socijalnih integracija.

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća svoje aktivnosti usmjerava na razvoj nefinansijske institucionalne podrške malom i srednjem biznisu, podizanje nivoa znanja, stvaranje sistemskog ambijenta, podršku ženama preduzetnicama, jačanje konkurentnosti, a samim tim i podsticanjem izvoza.

Taj put je pun izazova, ali smo spremni i kadri da učinimo da Direkcija bude vodeća institucija u Crnoj Gori koja ostvaruje nacionalnu politiku razvoja preduzetništva. Svjesni smo da ova vizija zahtijeva mnogo rada i rezultata, ali smo uvjereni da ćemo neprestano koračati razvojnim putem, u skladu sa zakonskim obavezama i ciljevima politike državnog razvoja koji Vlada Crne Gore vodi.

Aleksandar Pavićević

Direktor

 • Potpisan Sporazum o saradnji između Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Agencija S.P.R.INT i Sangro Aventino iz regije Abruzo
 • U Dvorcu kralja Nikole predstavljen projekat „Dizajn patrola“

  U Dvorcu kralja Nikole predstavljen projekat „Dizajn patrola“

  Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Fondacijom Petrovi
  detaljnije
 • Seminar „Važnost uvođenja standarda za mala i srednja preduzeća“

  Seminar „Važnost uvođenja standarda za mala i srednja preduzeća“

  Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Institut za standardizaciju Cr
  detaljnije
 • Prva regionalna konferencija u okviru projekta Adria footouring

  Prva regionalna konferencija u okviru projekta Adria footouring

  Prva regionalna konferencija i zvanično predstvavljanje projekta Adria footouri
  detaljnije
 • 15 Steering Platform sastanak u okviru WBC INCO NET projekta

  15 Steering Platform sastanak u okviru WBC INCO NET projekta

  Predstavnici Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Ministarstva nauk
  detaljnije
 • Aktuelnosti

  28. Januar 2014.

  U Dvorcu kralja Nikole predstavljen projekat „Dizajn patrola“

  Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Fondacijom Petrović Njegoš, i Fakultetom vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran realizovala je projekat “Dizajn patrola”. Cilj projekta je osmišljavanje vizuelnog identiteta 9 preduzeća učesnika u projektu pomoću kojeg će postati prepoznatljiviji …