001Poštovani preduzetnici,

Izvještaj o napretku Crne Gore koji objavljuje Evropska komisija jasno i precizno opisuje stanje u svim segmentima crnogorskog društva.

Iako je u njemu pohvaljeno to što je uglavnom održana makroekonomska stabilnost, on sadrži i osvrt na neke od glavnih izazova sa kojima se država još uvijek bori. Jedan od tih izazova je razvoj malih i srednjih preduzeća, u okruženju kada im je još uvijek otežan pristup kreditnoj podršci, zbog nespremnosti finansijskog sektora na rizik, kao i velikog neformalnog sektora.

Ono što je pozitivno u svemu jeste da su svi akteri veoma svjesni ovakvog ekonomskog konteksta, i da ulažu ogromne napore da prevaziđu glavne prepreke, kako bi se ekonomija pozicionirala na putu prema održivom rastu. Imperativ održivog ekonomskog rasta u ovom kontekstu čini sve važnijim mala i srednja preduzeća.

Nemojmo zaboraviti da mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori, kao i na nivou Evropske unije,  čine 99% poslovne zajednice, i zapošljavaju više od dvije trećine aktivnog stanovništva, što ih čini ključnim pokretačem ekonomskog rasta, inovacija, zapošljavanja i socijalnih integracija.

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća svoje aktivnosti usmjerava na razvoj nefinansijske institucionalne podrške malom i srednjem biznisu, podizanje nivoa znanja, stvaranje sistemskog ambijenta, podršku ženama preduzetnicama, jačanje konkurentnosti, a samim tim i podsticanjem izvoza.

Taj put je pun izazova, ali smo spremni i kadri da učinimo da Direkcija bude vodeća institucija u Crnoj Gori koja ostvaruje nacionalnu politiku razvoja preduzetništva. Svjesni smo da ova vizija zahtijeva mnogo rada i rezultata, ali smo uvjereni da ćemo neprestano koračati razvojnim putem, u skladu sa zakonskim obavezama i ciljevima politike državnog razvoja koji Vlada Crne Gore vodi.

Aleksandar Pavićević

Direktor

 • Potpisan memorandum o saradnji sa Jadranskim sajmom Budva

  Potpisan memorandum o saradnji sa Jadranskim sajmom Budva

  Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Jadranski sajam Budva su 8.sep
  detaljnije
 • Okrugli sto „Žensko preduzetništvo – ekonomski potencijal budućnosti“

  Okrugli sto „Žensko preduzetništvo – ekonomski potencijal budućnosti“

  U cilju kvalitetnog kreiranja nacionalne Strategije razvoja ženskog preduzetni
  detaljnije
 • Poziv za savjetnike (coach activities) u vezi pružanja savjetodavnih i stručnih savjeta malih i srednjim preduzećima u okviru Horizon 2020
 • Javni poziv za MENTORING 2014

  Javni poziv za MENTORING 2014

  Javni poziv za realizaciju Mentoring programa sprovodi Direkcija za razvoj malih
  detaljnije
 • Konferencija – projekat “Uspostavljanje i promocija mentoring sistema u malim i srednjim preduzećima u zemljama Zapadnog Balkana – Srbiji, Bosni i Hercegovini, i Crnoj Gori”
 • Aktuelnosti

  08. Septembar 2014.

  Potpisan memorandum o saradnji sa Jadranskim sajmom Budva

  Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Jadranski sajam Budva su 8.septembra 2014.godine potpisali Memorandum o saradnji, sa ciljem zajedničke organizacije Sajma biznisa koji se održava na Jadranskom sajmu od 24.-28. septembra 2014.godine. Ugovorom su definisani principi i obaveze …

  21. Avgust 2014.

  Adria Fair B2B

  Evropska mreža preduzetništva u Crnoj Gori – Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Jadranskim sajmom Budva organizuju medjunarodne poslovne susrete – B2B@AdriaFair, koji će se organizovati u okviru 16. Sajma Biznisa u Budvi, 26.septembra 2014.godine na …