Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Njemačkom tehničkom saradnjom GTZ kao dugogodišnjim partnerom na projektu “Ekonomski razvoj i promocija zapošljavanja“, zvanično je pokrenula rad Tržišno Informativnog Servisa čija je osnovna uloga pružanje informacija o izvoznim tržištima.

Zvaničnom predstavljanju Tržišno Informativnog Servisa i usluga koje će nuditi prisustvovali su brojni preduzetnici i biznis asocijacije, a predstavili su ga direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Zoran Vukčević, šef projekta za ekonomski razvoj i promociju zapošljavanja – GTZ Benjamin Klinger i konsultant na implementaciji projekta Christine Young. Online baze podataka koje su namijenjene kreiranju tržišnih studija, predstavila je Ivana Zečević, savjetnik u Direkciji za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Cilj osnivanja Tržišno Informativnog Servisa je pružanje informativne podrške preduzećima koja su izvozno orijentisana ili bi željela da započnu sa izvozom kako bi bolje razumjela svoja ciljna tržišta i u skladu sa tim razvila odgovarajuće strategije i planove

Zainteresovanim klijentima će se usluge Tržišno Informativnog Servisa ponuditi kroz:
• Pružanje informacija na osnovu zahtjeva za odredjenim informacijama o izvoznim tržištima
• Korišćenjem informacionog “terminalaâ€? koji je instaliran u prostorijama Direkcije za razvoj MSP, gdje će klijenti samostalno moći da vrše on line istraživanja izvoznih tržišta uz pomoć zaposlenih u Direkciji, zaduženih za pružanje usluga u okviru Tržišno Informativnog Servisa.

Formular