U okviru projekta RESET D (Regions of Southeastern Europe Together for Development), u ponedjeljak, 19. novembra 2007. godine u Hotelu Crna Gora, sa početkom u 10.00 časova će se održati skup Lazio-Montenegro.

Na skupu će govoriti Branimir Gvozdenović, ministar za ekonomski razvoj, Zoran Vukčević, direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Francesco de Angelis, regionalni ministar za proizvodne aktivnosti regije Lazio i Dragan Mijajlović, zamjenik Gradonačelnika Glavnog Grada.

Podsjetićemo Vas da je Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća partner u projektu Reset D, čiji je cilj razvijanje mogućnosti za saradnju i partnerstvo izmedju pojedinih oblasti i lokalnih udruženja preduzeća kao i promovisanje tj. podsticanje mogućnosti za saradnju i partnerstvo izmedju italijanskih preduzeća i preduzeća sa Balkana.

U okviru pomenutog projekta, Skup je zamišljen u formi prezentacije potencijalnih projekata i mogućnosti za saradnju sa italijanskim institucijama i preduzećima. Italijansku delegaciju čine 60 predstavnika institucija i preduzeća.

Skup je otvoren za novinare.