Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Njemačka organizacija za tehničku pomoć i saradnju GTZ-ASE su u skladu sa potpisanim memorandumom o saradnji 22.09.2009 organizovali trodnevni kurs za savjetnike za energetsku efikasnost, namijenjenih predstavnicima lokalnih i regionalnih biznis cenatara. Obuka je održana u Podgorici, u prostorijama Direkcije u periodu od 7.-9. decembra 2009.godine

Na obuci je predstavljen je zakonski okvir za EE u Crnoj Gori, regulativa, implementacija, kao i sam projekat „Godine energetske efikasnosti“. Takođe, predstavljeno je energetsko sertifikovanje zgrada, toplotna izolacija, toplotni gubici, alternativni izvori energije, ekonomska procjena projekata EE, kao i kreditne linije za EE.

Aktivnosti ovog seminara čije su glavne tematske cjeline bile energetska efikasnost u arhitekturi i građevinarstvu, energetski efikasni mašinski sistem, obnovljivi izvori energije i efikasna upotrebe energije. Seminar je bio namijenjen službenicima Direkcije i GTZ-ASE, lokalnim i regionalnim biznis centrima, kao i predstavnicima Ministrastva ekonomije, i NLB Montenegro banke.

Seminaru su prisustvovali predstavnici iz pet biznis centara (Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Nikšić i Cetinje)

Predavači na seminaru su bili profesori sa Univerziteta Crne Gore, Ministrastva Ekonomije – jedinica za energetsku efikasnost, NLB Montenegro banke, konsulatanti za EE iz Hrvatske, NVO Green home i konsulatnti GTZ-a

Stoga, ovo je samo prvi korak u planiranim aktivnostima na podizanju svijesti i pružanju informacija o značaju i efektima EE, koje će biti intenzivirane u 2010