Zadaci

  • Definisanje strategije razvoja malih i srednjih preduzeća;
  • Pripremanje i realizacija programa i projekata za razvoj malih i srednjih preduzeća;
  • Koordinacija programa, mjera i aktivnosti koja se odnose na razvoj malih i srednjih preduzeća;
  • Praćenje realizacije programa finansijske podrške za razvoj malih i srednjih preduzeća;
  • Davanje stručne pomoći i učestvovanje u pripremanju propisa koja se odnose na razvoj MSP;
  • Istraživanje uticaja zakonskih i drugih akata na razvoj malih i srednjih preduzeća;
  • Pripremanje programa za edukaciju preduzetnika;
  • Izrada projekta i staranje o organizovanju regionalnih i lokalnih centara za podršku razvoja MSP;
  • Predlaže i obezbedjuje realizaciju specijalnih programa za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća.