Direkcija za razvoj MSP, kao organ u sastavu Ministarstva ekonomije, za svoje potrebe koristi vozilo dobijeno od strane Ministarstva VW Passat PG-CG472, proizvedeno 2002 godine. Takođe, kao organ u sastavu, analitičke kartice koje se tiču Direkcije, će objavljivati Ministarstvo ekonomije na svom website-u.

Za nedjelju 12.-17.07.2016. nije bilo izdatih putnih naloga za korišćenje vozila.

Za nedjelju 18.-24.07.2016. nije bilo izdatih putnih naloga za korišćenje vozila.

Za nedjelju 25.-31.07.2016. nije bilo izdatih putnih naloga za korišćenje vozila.

Za nedjelju 01.-07.08.2016. nije bilo izdatih putnih naloga za korišćenje vozila.

Za nedjelju 08.-14.08.2016. nije bilo izdatih putnih naloga za korišćenje vozila.

Za nedjelju 15.-21.08.2016. nije bilo izdatih putnih naloga za korišćenje vozila.

Za nedjelju 22.-28.08.2016. nije bilo izdatih putnih naloga za korišćenje vozila.

Za nedjelju 29.08.-04.09.2016. nije bilo izdatih putnih naloga za korišćenje vozila.

Za nedjelju 05.-11.09.2016. nije bilo izdatih putnih naloga za korišćenje vozila.

Za nedjelju 12.-18.09.2016. nije bilo izdatih putnih naloga za korišćenje vozila.

Za nedjelju 26.09-02.10.2016. nije bilo izdatih putnih naloga za korišćenje vozila.

Za nedjelju 10-16.10.2016. nije bilo izdatih putnih naloga za korišćenje vozila.