- MISSION FOR GROWTH -

U okviru EUROPE 2020 Strategije za Razvoj, potpredsjednik Evropske komisije, i komesar za preduzetništvo, g-din Antonio Tajani će predvoditi poslovne misije – Mission for Growth.

Program ovih misija čine konferencije i poslovni susreti. Oni će biti organizovani u saradnji sa nacionalnim/regionalnim organizacijama i institucijama, kako bi se pružila šansa preduzećima da se upoznaju, ali i razmotre saradnju sa preduzećima iz njihovih i drugih zemalja /regija Evrope.

Planirani datumi održavanja konferencija i poslovnih susreta su:

Belgija (Wallonia regija): 18-19. februar 2014.

Grčka (Atina): 10-11. mart 2014.

Italija: 13. mart 2014. u Napulju;  27. mart 2014. na Siciliji

Španija (regija će biti odredjena naknadno): 3-4. april 2014.

Ubrzo će se definisati konačni programi, kao i sektori za poslovne susrete.

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete na neku od navedenih konferencija i poslovnih susreta, možete nam se obratiti na mail: info@euroinfo.me , ili na telefon: 020-406-315/316