Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa italijanskim partnerom Veneto Promozione organizovala je seminar na temu: „ Uvođenje sistema kvaliteta u turističkoj ponudi MSP u Crnoj Gori“. Seminar je održan 10 i 11.oktobra 2012.god u prostorijama hotela Residence u Miločeru.

Održavanje seminara je dio projekta Ri.Qua koji se realizuje na osnovu Memoranduma o saradnji koji je Direkcija za razvoj MSP potpisala sa italijanskim partnerom Veneto Promozione u martu 2012.godine.

Cilj održavanja seminara je uspostavljanje nove i jačanje postojeće saradnje između malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma i ugostiteljstva iz Crne Gore i regije Veneto, promocija turističkih potencijala zemlje i mogućnosti investiranja radi poboljšanja turističke ponude Crne Gore, kao i promocija italijanskih dostignuća i standarda poslovanja malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Seminar se sastojao iz dva djela, prvi dio je bio teorijske prirode gdje je g-din Pieremilio Ceccon, ekspert iz Centro Produttività Veneto održao predavanje na temu uvođenja HACCP sistema i bezbjednosti hrane, a drugi se odnosio na praktični dio demonstracije najsavremenije opreme za ketering, kao i prezentaciju spremanja hrane na licu mjesta od strane g-dina Davide Cervaro, šefa kuhinje.

Prisutne su pozdravili predstavnici Direkcije za razvoj MSP – g-đa Liljana Belada i Anđela Gajević, predstavnik Veneto Promozione, g-din Alessandro Coccolo, g-din Giovanni Da Dalt, ekspert HO.RE.CA. opreme, kao i predstavnici ICE-nacionalnog instituta za spoljnu trgovinu Republike Italije.

Seminaru je prisustvovalo oko 30-tak menadžera i šefova kuhinja iz 15 renomiranih ugostiteljskih objekata, kao i uvoznici i distributeri opreme za spremanje hrane.

Drugi dan seminara bio je namjenjen studentima hotelskog edukativnog centra HEC –Hotel Residence.