Vlada Crne Gore je na sjednici 24.01.2013. godine usvojila sljedeća dokumenta:

  • Izvještaj o realizaciji akcionog plana za 2012. godinu Strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća 2011-2015 sa Anex-om
  • Izvještaj o realizaciji akcionog plana za 2012. godinu Strategije za podsticanje konkurentnosti na mikro nivou 2011-2015
  • Izvještaj o realizaciji akcionog plana za 2012. godinu Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2008-2013