Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća realizuje IPA projekat – „Tehnička podrška unapredjenju poslovnog okruženja za mala i ruralna preduzeća“, finansiran od strane Evropske unije.

U skladu sa realizacijom Projekta, organizuje se i jednodnevni seminar na temu:

Uloga biznis centara za podršku malim i srednjim preduzećima – preporuke EU za razvoj Crne Gore
.

Cilj seminara je upoznavanje učesnika sa preporukama EU za pružanje efikasne podrške malim i srednjim preduzećima, razgovor o najprikladnijim modelima za Crnu Goru, kao dio razvoja nove Strategije za razvoj MSP 2011 – 2015.

Seminar će se održati u četvrtak, 02.12.2010. u prostorijama Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, ul. Novaka Miloševa 42.