Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore je u sklopu aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring sistema u malim i srednjim preduzećima u zemljama Zapadnog Balkana – Srbiji, Bosni i Hercegovini, i Crnoj Gori”, a koji se sprovodi u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju – JICA, u februaru mjesecu organizovala obuku za buduće mentore.

Mentoring je sveobuhvatan proces podrške preduzetnicima za dalji razvoj ili opstanak preduzeća. Zajedničkim radom, mentor i preduzetnik nastoje da prevaziđu problem i pronađu najpovoljnije rješenje za buduće poslovanje. Mentor je pomoćnik, koordinator i savjetnik.

Odabrani polaznici, zaposleni u Direkciji za mala i srednja i mala preduzeća, Biznis Centru Bar i Biznis Centru Cetinje pohađali su obuku sa pet modula za mentore.

Devet odabranih mentora ima priliku da:
• Pohađa besplatnu obuku za mentore po jedinstvenoj metodologiji koju je Direkcija za mala i srednja preduzeća razvila sa Japanskom agencijom za spoljnju saradnju JICA i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj Srbije.
• Prenese svoje znanje i iskustvo preduzetnicima i na taj način doprinose razvoju preduzetništva i uopšte ekonomskom razvoju u Crnoj Gori.
• Razumiju korist od usluga mentoring.

Cilj projekta je pružanje besplatne usluge mentoringa za odabrane preduzetnike/preduzeća u trajanju od 50 sati po klijentu.

Sadržaj mentoring usluga:
• Dijagnostikovanje tj. analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika
• Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi dostigli što bolji poslovni rezultati.
• Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting
• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera
• Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške malim i srednjim preduzećima.
• Savjetovanje i koordinacija aktivnosti usmjerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.