U fokusu

Bilateralni sastanak – Akt o malim preduzećima (Small Business Act)

Ministarstvo ekonomije Crne Gore – Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i ekonomski razvoj (OECD), u cilju daljeg sprovođenja Akta o malim preduzećima organizovala je bilateralni sastanak, 19.oktobra 2017. u Podgorici,  Hotel …

    Okrugli sto„Preduzetništvo mladih: izazovi i prilike“

    Kakve su preduzetničke perspektive mladih u Crnoj Gori? Koliko su spremni za pokretanje sopstvenog biznisa? Sa kakvim barijerama se susreću i na koji način ih mogu prevazići? Kojim putem treba ići kako bi se unaprijedio ambijent za mlade ukoliko se …

      Održana prva međunarodna konferencija u organizaciji nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje: promocija primjera dobre prakse u školama i preduzećima

      Prva međunarodna konferencija u organizaciji Nacionalnog Partnerstva za preduzetničko učenje pod nazivom “Promocija primjera dobre prakse u školama i preduezćima”, održana je 7.decembra 2016.godine u okviru Evropske nedelje vještina stečenih kroz stručno obrazovanje i osposobljavanje. Nacionalno partnerstvo predstavlja prvi veliki …