DSC_0339Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Fondacijom Petrović Njegoš, i Fakultetom vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran realizovala je projekat “Dizajn patrola”. Cilj projekta je osmišljavanje vizuelnog identiteta 9 preduzeća učesnika u projektu pomoću kojeg će postati prepoznatljiviji i bolje pozicionirani na tržištu. Zadatak projekta je prodrazumijevao izradu novog ili redizajniranje postojećeg loga sa upustvima za primjenu na primarna i sekundarna sredstva komunikacije. U tom smislu preduzećima je izrađena knjiga standarda koja sadrži upustva primjene elemenata vizuelne prezentacije za svaki konkretan i pretpostavljeni slučaj.
Preduzeća koja su učestvovala u projektu su: Montevitalis Bar, Biotrend Bar, Olivmont Bar, Doxy hem Bar, Sustaš Bar, Montinspekt Podgorica, Pronto VIP Podgorica, Monte Vinarija Đurišić Podgorica, Ing invest Danilovgrad.
Zvanična prezentacija projekta i predstavljanje pojedinačnih vizuelnih identiteta preduzeća održala se 27.januara 2014.god. u Dvorcu kralja Nikole u Podgorici, gdje su se prisutnima obratiti princ Nikola Petrović Njegoš – predsjednik Fondacije, Aleksandar Pavićević – direktor Direkcije za razvoj MSP, prof.dr Slobodan Backović – rektor Univerziteta Mediteran.
Otvarajući konferenciju princ Nikola Petrović Njegoš istakao je da Crna Gora ima kadra i potencijala da se upustiti u ovako značajne projekte,
Direktor Direkcije za razvoj MSP Aleksandar Pavićević istakao je da svijest o važnosti i koristi kvalitetnog identiteta i vizuelnih komunikacija u Crnoj Gori je na dosta niskom nivou, prije svega kod malih i srednjih preduzeća, što je posljedica malog tržišta, nerazvijene konkurencije i nedovoljno razvijenog kvaliteta proizvoda. Takođe, evidentan je i nedostatak znanja i informacija o benefitima kvalitetnog vizuelnog identiteta. Stoga, kompanije bi trebalo da budu malo hrabrije i da se ne plaše svoje vizuelne promjene, jer javnost uvijek pozitivno reaguje na svako vizuelno osvježenje.
Rektor Univerziteta Mediteran, prof. dr Slobodan Backović istakao je zadovoljstvo doprinosom studenata i profesora u realizaciji ovako bitnog projekta, kao i saradnjom sa Fondacijom Petrović Njegoš i Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Ishod ovog višefaznog kreativnog procesa, pozitivan je za sve uključene strane: preduzeća su dobila estetski savremen i funkcionalan vizuelni identitet, a studenti Dizajna vizuelnih komunikacija su dobili iskustvo profesionalnog procesa, gdje znanja i vještine dobijene u toku ovog projekta mogu postati posebno značajne i za pokretanje sopstvenog biznisa.