Projekat ima za cilj da podstakne inovativnost i kreativnost mladih ljudi, informiše mlađu populaciju o mogućnostima samozapošljavanja odnosno da korišćenjem vlastitog znanja i iskustva, definišu ideju koja ima realne uslove realizacije. Projekat realizuju Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća uz podršku Investiciono-razvojnog fonda i Zavoda za zapošljavanje.

Budući da izabrana biznis ideja treba da predstavlja korak naprijed ka utemeljenju preduzetničkog društva u Crnoj Gori, napravljena je ozbiljna i transparentna organizacija izbora i formirana stručna komisija za odabir najboljih biznis ideja shodno definisanim uslovima i kriterijumima.

Pravo učešća u Javnom pozivu su imali kandidati (podnosioci biznis ideja) koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• Rezidenti Crne Gore
• Fizička lica do 35 godina

Kriterijumi za ocjenu biznis ideje:

• Inovativnost
• Preduslovi za realizaciju (prostor, oprema, znanje, obrtna sredstva)
• Vrijeme realizacije
• Veći broj zaposlenih
• Korišćenja resursa u Crnoj Gori
• Supstitucija uvoza
• Izvozna orjentacija

Stručnu komisiju-Projektni tim čini devet članova, i to predstavnici: Investiciono-razvojnog fonda, Ekonomskog fakulteta, Zavoda za zapošljavanje, Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica, Prve banke Crne Gore AD, Crnogorskog telekoma AD, CEED-a, predstavnik privatnog sektora – Water Group d.o.o. i predstavnik Direkcije za razvoj MSP.

Imajući u vidu da je po osnovu Javnog poziva za izbor najboljih biznis ideja projekta „Tvoja ideja-Tvoj biznis“ uslove za učešće u izboru ispunilo 55 biznis ideja, Komisija je shodno Pravilniku o radu i usvojenoj Metodologiji Projektnog tima za ocjenjivanje zadatih kriterijuma, a imajući u vidu i jednoglasno prihvaćene kriterijume bodovanja, na sastanku održanom 13.01.2012. godine, napravila Rang listu biznis ideja projekta »Tvoja ideja-tvoj biznis« koju možete pogledati ovdje:

RANG LISTA

BODOVNA LISTA