Za razvoj i planiranje izvoznog poslovanja od ključne važnosti su raspoložive informacije na osnovu kojih preduzeća donose ili zasnivaju svoje odluke. Zbog toga možemo zaključiti da su informacije u međunarodnom poslovanju ključan i krucijalan faktor. Imajući u vidu da je iz dana u dan sve više crnogorskih preduzeća okrenuto poslovanju na tržištima van Crne Gore o kojima nijesu dovoljno obaviještena, jasno je da sebi ne mogu dopustiti luksuz donošenja ključnih odluka baziranih na instiktu i intuiciji.

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća želi pomoći crnogorskim kompanijama da što preciznije planiraju svoje poslovanje i što efikasnije iskoriste sve raspoložive mogućnosti kako bi mogli realizovati svoje poslovne ciljeve. Kroz usluge Tržišno Informativnog Servisa, crnogorske kompanije mogu dobiti informacionu podršku u vidu obezbjeđenja pouzdanih informacija koje će menadžmentu preduzeća pomoći u donošenju boljih odluka vezanih za sve segmente izvoza.

Kako bismo unaprijedili nivo znanja i informisanosti o mogućnostima izvoza i nasutupa na stranim tržištima pripremili smo sljedeće studije istraživanja tržišta:
ï‚® Studija istraživanja tržišta Njemačke – sektor vina
ï‚® Studija istraživanja tržišta Srbije – opšte informacije
ï‚® Studija istraživanja tržišta Turske – živinsko meso

Ukoliko želite da dobijete navedene studije istraživanja tržišta, molimo Vas pošaljite zahtjev na neku od sljedećih e-mail adresa: ivana.zecevic@euroinfo.me, sonja.kadovic@euorinfo.mesonja.kadovic@euroinfo.me i marko.backovic@euroinfo.me .

Za detaljnije informacije o uslugama Tržišno informativnog servisa možete nas kontaktirati putem telefona: 020/ 406-311, 406-315, 406-321.