Vlada Crne Gore, Programom rada za 2008. godinu, predvidjela je, u trećem kvartalu, usvajanje Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2008-2013.godine.

Direkcija za razvoj MSP, kao jedan od nosioca ovog Dokumenta, imajući u vidu značaj cjeloživotnog preduzetničkog učenja, koji se uređuje ovom Strategijom, cijene za potrebnim da, u postupku pripreme Prijedloga, isti javno objave i zatraže prijedloge i sugestije od građana, naučnih i stručnih institucija, nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih organizacija i zajednica.

Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje 2008-2013
Akcioni plan

Vaše primjedbe i prijedloge možete slati putem e-maila: lola.radulovic@nasme.cg.yu i direkcija@nasme.cg.yu , najkasnije do 14. jula 2008. godine.