Jačanje konkurentnosti crnogorske privrede jedan je od glavnih strateških ciljeva ekonomske politike za 2010.god., čiji je značaj porastao napretkom Crne Gore u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Dostizanje određenog nivoa međunarodne konkurentnosti jeste i jedan od preduslova za prijem u EU jer države moraju da zadovolje i uslov postojanja “djelotvorne tržišne privrede i konkurentnih preduzeća sposobnih da izdrže pritisak zajedničkog tržišta”.

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je izradila „Strategiju za podsticanje konkurentnosti na mikro niovu 2011 – 2015 godine“ (radna verzija 3.0), koju je usvojio Savjet za podsticanje konkurentnosti na mikro nivou.

Strategija za podsticanje konkurentnosti na mikro nivou ima za cilj razvoj produktivnih i izvozno sposobnih malih i srednjih preduzeća koja daju značajan doprinos ukupnom ekonomskom rastu Crne Gore i konkurentnosti njene privrede, koji je utemeljen na tri stuba: razvoj postojećih i kreiranje novih industrija/kapaciteta, jačanje izvoznih performansi i promociju crnogorskih potencijala, koji će se realizovati kroz: povećano učešće domaćih proizvođača u lancu finalnih proizvoda, unaprijeđenje produktivnost preduzeća i razvoj klasterizacije, edukaciju i jačanje kompetencija, unaprijeđenje sistema standardizacije proizvoda, unaprijeđenje postojećih i kreiranje novih savjetodavnih usluga namijenjenih izvozu, analiza privrednih grana u Crnoj Gori i istraživanje mogućnosti na stranom tržištu – benchmark analiza, unaprijeđenje imidža Crne Gore i njenih proizvoda u svijetu, prezentaciju crnogorske privrede na međunarodnim tržištima, jačanje komunikacije sa ekonomskom diplomatijom i predstavništvima u funkciji povećanja izvoza.

U prilogu se nalaze dokument „Strategija za podsticanje konkurentnosti na mikro nivou 2011 – 2015 godine“ (radna verzija 3.0) zajedno sa Akcionim planom za sprovodjenje Strategije i prilozima.

Strategija za podsticanje konkurentnosti na mikro nivou 2011 – 2015 godine (radna verzija 3.0)
Prilog 1
Prilog 2
Aneks 1
Aneks 2

Molimo Vas da sugestije i prijedloge na radnu verziju dokumenta dostavite najkasnije do četvrtka 31. Marta 2011. godine na e-mail: direkcija@nasme.me