Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je počela sa raspisivanjem javnih poziva za kreditne linije u okviru „Programa državne podrške i pomoći malim i srednjim preduzećima za 2008.godinu“.

Danas je raspisan poziv za kreditnu liniju „Start UP“, koja predstavlja podršku početnicima u biznisu, preduzetnicima koji imaju iskustva, a žele otvaranje nove proizvodnje ili usluga, kao i MSP starosti do godinu dana.

Tekst javnog poziva i prijavnu dokumentaciju možete pogledati ovdje:
Start Up – kreditna linija