DSC_0013Organizacija za ekonomsku saradnju i ekonomski razvoj (OECD), Evropska komisija (EK), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska fondacija za obuku (ETF) i Regionalni Centar za razvoj preduzetničkih kompetencija zemalja Jugoistočne Evrope (SEECEL), u saradnji sa Ministarstvom ekonomije Crne Gore – Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, 12.05.2016.godine, organizovala je predstavljanje SME Policy Index 2016. za Zapadni Balkan i Tursku - Procjena implementacije Akta o malim preduzećima (Small Business Act), u sali Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II).

Akt o malim preduzećima je dokument EU kojim su utvrđeni principi i smjernice na osnovu kojih se formuliše politika MSP u zemaljama članicama, ali i u zemljama Zapadnog Balkana. To je politički okvir koji omogućava zemljama obavezanim ciljevima iz ovog dokumenta da sistematično prate, ocjenjuju i upoređuju napredak u ostvarivanju tih ciljeva u godišnjem, cikličnom procesu.

Događaj je obuhvatio javno predstavljanje rezultata SME Policy Index-a, a zatim su održane prezentacije rezultata po pojedinačnim oblatima/dimenzijama, kao i sveobuhvatna diskusija o ključnim dotignućima i predstojećim izazovima za poboljšanje poslovnog okruženja, posebno za mala i srednja preduzeća  u Crnoj Gori.

U uvodnom dijelu prisutnima se obratio g-din Vladimir Kavarić – Ministar ekonomije, g-đa Anita Richter – Menadžer projekta za Jugoistočnu Evropu  šef OECD-a za jugoistočnu Evropu, i g -din Paul-Henri Presset – Savjetnik za međunarodne odnose u Evropskoj komisji.

Na ovom događaju učestvovali su i predstavnici Evropske komisije, OECD, EBRD, ETF, SEECEL, kao i predstavnici crnogorskih institucija i biznis asocijacija.