Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Evropski informativni i inovativni centar Crne Gore, koji posluje u okviru Direkcije i Ministarstvo prosvjete i nauke, a u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore organizuju seminar na temu „Planiranje projekata za EU fondove iz oblasti istraživanja, inovacija i tehnološkog razvoja“.

Cilj seminara je podizanje svijesti u organizacijama i preduzećima o fondovima Evropske Unije i biće predstavljene konkretne mogućnosti unutar EU fondova. Predavanje će držati g. Aleš Zupan, ekspert za EU fondove iz Slovenije koji ima 11-ogodišnje iskustvo u pripremi projekata za programe EU, upravljanju projektima, izvođenju edukativnih radionica i seminara u Sloveniji i regionu Zapadnog Balkana.

Seminar će se održati u prostorijama Privredne komore, Novaka Miloševa, 17 i 18. decembra, sa početkom u 9. 30 časova.