Danas je održana prva sjednica Savjeta za eliminisanje biznis barijera, kojom je predsjedavao premijer Milo čukanović.

Na današnjem zasjedanju usvojen je Izvještaj o dosadašnjem radu Operativnog tima za eliminisanje biznis barijera. Razmatran je i Plan aktivnosti za 2008. godinu, koji sadrži informacije o svim aktivnostima definisanim Operativnim planom eliminisanja biznis barijera, sa detaljnim načinom i rokovima realizacije po fazama.

Govoreći o navedenim dokumentima, predsjedavajući Savjeta premijer Milo Djukanović je ukazao da je država glavni partner u uklanjanju biznis barijera, odnosno partner čiji su glavni zadaci stvaranje uslova za osnivanje biznisa, njegovog razvoja, ali i obezbjedjivanje strateških investicija i ekonomskog rasta. On je istakao da biznis u Crnoj Gori mora biti u središtu pažnje.

Premijer je kazao da je Crna Gora zanimljiva i stabilna investiciona destinacija, te da kao takva mora biti prepoznatljiva, kako u domaćoj tako i u medjunarodnoj javnosti.

On je naglasio da se i u budućnosti mora potvrditi veoma visoko mjesto koje Crna Gora godinama drži kada je riječ o ino investicijama po glavi stanovnika. Kako je rekao, formula je jednostavna: Crna Gora bolje od drugih zemalja u regionu mora nuditi stabilnost za razvoj biznisa. Premijer čukanović smatra da su parametri ostvareni na makroplanu podstrek za dalji napredak, dok je konkurencija dodatni motiv.

Kada je riječ o Operativnom planu, njegov osnovni cilj je da se primjenom sistemskog pristupa i analize eliminišu svi propisi koji čine nepotrebne barijere na putu rasta i razvoja preduzeća. To uključuje i skraćenje rokova u kojima državni organi postupaju po zahtjevu stranaka, smanjenje troškova koji ih opterećuju i veću dostupnost informacijama.

Ključna intencija je pojednostavljenje postupka izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti, upisa prava na nepokretnostima i izdavanje gradjevinskih dozvola, ažuriraje baze podataka, skraćenje rokova i smanjenje troškova za stranke, odnosno njihovo svođenje na realnu mjeru.

U implementaciji Operativnog plana, osnovno nastojanje je da se omogući objedinjena naplata poreza i doprinosa na zarade, stvori mogućnost njihovog elektronskog prijavljivanja i plaćanja, uz edukaciju obveznika. Primjena će značiti i eliminisanje carinskih/necarinskih barijera i deregulacija tržišta rada.

Na sastanku je rečeno i da je obezbijedjen sistem kojim će se evidentirati i druge biznis barijere, kako bi se proslijedile nadležnim institucijama za njihovo rješavanje, odnosno uklanjanje.

Na sjednici Savjeta zaključeno je da saradnja sa biznis asocijacijama, privatnim sektorom mora biti postati vrlo konkretna i operativna. Vlada će posebnu pažnju posvetiti procesu upravljanja Programom i godišnjim operativnim planovima, kako bi se obezbijedilo maksimalno poštovanje svih mjera i rokova datih u cilju eliminisanja biznis barijera. U tom smislu je zaključeno da sve involvirane institucije, mjere predvidjene Planom, utvrde kao prioritet.

ÄŒlanovi Savjeta su potpredsjednik Vlade Crne Gore Vujica Lazović koji je i i zamjenik predsjednika tog tijela, ministri za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenović, finansija Igor Lukšić, unutrašnjih poslova i javne uprave Jusuf Kalamperović, direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Zoran Vukčević, sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo Dušanka Jauković, predsjednik Privrednog suda Dragan Rakočević, predsjednici Privredne komore Velimir Mijušković, Unije poslodavaca Predrag Mitrović i Montenegro Biznis Alijanse Slobodan Radović.