Prikaz podataka za "VIRAGE D.O.O."

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/Virage.jpg
Naziv preduzeća: VIRAGE D.O.O.
Djelatnost: Trgovina
Godina osnivanja: 1993
Direktor: Ksenija Burić
Adresa: Josipa Broza Tita 17
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 20 610 085, 610 055, 656 488
E-mail: virage@virage.me
www: http://www.virage.me
Opis proizvoda/usluge:

Autorizovani zastupnik za Subaru

nazad štampaj