Prikaz podataka za "SISTEM-MNE D.O.O."

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/sistem-mne.jpg
Naziv preduzeća: SISTEM-MNE D.O.O.
Djelatnost: Usluge
Godina osnivanja: 2003
Direktor: Ljubiša Bošković
Adresa: Ul. Slobode 78
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 20 215 250, 215 251, +382 69 021 689
E-mail: info@sistem-mne.com
www: http://www.sistem-mne.com
Opis proizvoda/usluge:

Preduzeće za proizvodnju, prometi usluge, export import, izrada projektne dokumentacije, tehničko savjetovalište, izvođenje i nadzor radova na mašinskim postrojenjima za eksploataciju obnovljivih izvora energije (voda, vjetar, sunce)

nazad štampaj