Prikaz podataka za "ROKŠPED D.O.O."

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/Roksped.png
Naziv preduzeća: ROKŠPED D.O.O.
Djelatnost: Trgovina
Godina osnivanja: 1992
Direktor: Dragan Mihailović
Adresa: Josipa Broza Tita 67
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 20 445 500, 608 095
E-mail: roksped@roksped.com
www: http://www.roksped.com
Opis proizvoda/usluge:

Proizvodnja, saobraćaj i trgovina

nazad štampaj