Prikaz podataka za "POPOVIĆ ELEKTRO SISTEM D.O.O."

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/popovicel-sistem.png
Naziv preduzeća: POPOVIĆ ELEKTRO SISTEM D.O.O.
Djelatnost: Trgovina
Godina osnivanja: 1996
Direktor: Slobodan Popović
Adresa: Vasa Raičkovića 37
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 20 246 802, 247 802, 248 802
E-mail: p.elektro-sistem@t-com.me
www: http://www.popovicelektrosistem.co.me
Opis proizvoda/usluge:

Elektro instalaterski radovi, veleprodaja i maloprodaja

nazad štampaj