Prikaz podataka za "NS GROUP D.O.O."

Naziv preduzeća: NS GROUP D.O.O.
Djelatnost: Ostala Industrija
Godina osnivanja: 2011
Direktor: Boris Nikolić
Adresa: Mitra Bakića 34
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 20 623 923, 623 922
E-mail: ns.group11@gmail.com
www:
Opis proizvoda/usluge:

Proizvodnja ambalaže od plastike (polimera)

nazad štampaj