Prikaz podataka za "NOVOMONTE D.O.O."

Naziv preduzeća: NOVOMONTE D.O.O.
Djelatnost: Usluge
Godina osnivanja: 2010
Direktor: David D'íntino
Adresa: Naselje Kruševac bb
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 69 954 646
E-mail: info@novomonte.eu
www: http://www.novomonte.eu
Opis proizvoda/usluge:

Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

nazad štampaj