Prikaz podataka za "NACIONALNO UDRUŽENJE VINOGRADARA I VINARA CRNE GORE"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/nacionalno_udruzenje_viinar.jpg
Naziv preduzeća: NACIONALNO UDRUŽENJE VINOGRADARA I VINARA CRNE GORE
Djelatnost: Usluge
Godina osnivanja: 2007
Direktor: Rade Rajković - Predsjednik udruženja
Adresa: Bulevar Šarla De Gola 2
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 20 658 055, +382 68 658 055
E-mail: vinogradari@t-com.me
www: www.winesofmontenegro.me
Opis proizvoda/usluge:

Zastupanje interesa vinara u Crnoj Gori, na nacionalnom i internacionalnom nivou kao i učestvovanje i organizacija na stručnim skupovima i seminarima

nazad štampaj