Prikaz podataka za "MS CENTER"

Naziv preduzeća: MS CENTER
Djelatnost: Usluge
Godina osnivanja: 2010
Direktor: Mila Mugoša
Adresa: Put Radomira Ivanovića bb
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 20 658 340, +382 67 616 343
E-mail: montenegro-squash@t-com.me
www: http://www.montenegrosquash.com
Opis proizvoda/usluge:

Sportske usluge

nazad štampaj