Prikaz podataka za "MONTINSPEKT D.O.O."

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/montinspekt.jpg
Naziv preduzeća: MONTINSPEKT D.O.O.
Djelatnost: Usluge
Godina osnivanja: 2000
Direktor: Branislav Šebek
Adresa: Bul. Pera Ćetkovića 113
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 20 656 920
E-mail: montinspekt@t-com.me
www: http://www.montinspekt.me
Opis proizvoda/usluge:

Poslovi iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara, mjerenje buke u životnoj i radnoj sredini, izrada i revizija akata o procjeni rizika, konrola kvaliteta i kvantiteta

nazad štampaj