Prikaz podataka za "MILENKO SJEKLOĆA D.O.O."

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/SJEKLOCA-Logo.png
Naziv preduzeća: MILENKO SJEKLOĆA D.O.O.
Djelatnost: Poljoprivredna i prehrambena industrija
Godina osnivanja: 2002
Direktor: Aleksandar Sjekloća
Adresa: Limljani bb
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 20 712 231, +382 69 020 285
E-mail: sjeklocavino@t-com.me
www: http://www.sjeklocavino.com
Opis proizvoda/usluge:

Proizvodnja grožđa, vrhunskog vina i lozove rakije (Top quality red wine i liquour “Sjekloća”)

nazad štampaj