Prikaz podataka za "MESNA INDUSTRIJA GORANOVIĆ D.O.O. NIKŠIĆ"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/LOGO-GORANOVIC.png
Naziv preduzeća: MESNA INDUSTRIJA GORANOVIĆ D.O.O. NIKŠIĆ
Djelatnost: Poljoprivredna i prehrambena industrija
Godina osnivanja: 2002
Direktor: Đorđije Goranović
Adresa: Straševina bb, poštanski fah 48
Grad: Nikšić
Tel/Fax: +382 77 400 000, 400 003
E-mail: info@migoranovic.com
www: http://www.migoranovic.com
Opis proizvoda/usluge:

Otkup krupne i sitne stoke i proizvodnja finalnih proizvoda od mesa

nazad štampaj