Prikaz podataka za "MB TURIST D.O.O."

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/MB-Turist.jpg
Naziv preduzeća: MB TURIST D.O.O.
Djelatnost: Turizam
Godina osnivanja: 1997
Direktor: Vukomir Marjanović
Adresa: Tripka Džakovića bb
Grad: Žabljak
Tel/Fax: +382 52 360 121, 361 601
E-mail: mbhotel@t-com.me
www: http://www.mb-hotel.com
Opis proizvoda/usluge:

Turizam i ugostiteljstvo

nazad štampaj