Prikaz podataka za "LUKA KOTOR A.D."

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/luka-kotor-2.jpg
Naziv preduzeća: LUKA KOTOR A.D.
Djelatnost: Usluge
Godina osnivanja: 1988
Direktor: Vasilije Kusovac
Adresa: Park Slobode 1
Grad: Kotor
Tel/Fax: +382 32 325 573
E-mail: portofkotor@t-com.me
www: http://www.portofkotor.co.me
Opis proizvoda/usluge:

Usluge međunarodnog transporta

nazad štampaj