Prikaz podataka za "KONOBA ĆATOVIĆA MLINI"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/Konoba-Catovica-Mlini.jpg
Naziv preduzeća: KONOBA ĆATOVIĆA MLINI
Djelatnost: Turizam
Godina osnivanja: 1994
Direktor: Lazar Ćatović
Adresa: Morinj
Grad: Kotor
Tel/Fax: +382 32 373 030, 301 095
E-mail: lazarc@t-com.me
www: http://www.catovicamlini.me
Opis proizvoda/usluge:

Turizam i ugostiteljstvo

nazad štampaj