Prikaz podataka za "KOMERCIJALNA BANKA A.D. BUDVA"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/komercijalna-banka.png
Naziv preduzeća: KOMERCIJALNA BANKA A.D. BUDVA
Djelatnost: Banka
Godina osnivanja: 1993
Direktor: Goran Knežević
Adresa: PC Podkošljun bb
Grad: Budva
Tel/Fax: +382 33 426 300, 426 301, 426 302
E-mail: office@kombank.co.me
www: http://www.kombankbd.com
Opis proizvoda/usluge:

Bankarske usluge

nazad štampaj