Prikaz podataka za "KARTONAŽA A.D."

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/kartonaza.png
Naziv preduzeća: KARTONAŽA A.D.
Djelatnost: Ostala Industrija
Godina osnivanja: 1965
Direktor: Olivera Anđelić
Adresa: Crnogorskih junaka bb
Grad: Cetinje
Tel/Fax: +382 41 233 403, 233 488, 231 004
E-mail: kartgraf@t-com.me
www:
Opis proizvoda/usluge:

Proizvodnja kartonske ambalaže, komercijalne ambalaže i higijenskog papira

nazad štampaj