Prikaz podataka za "INVEST BANKA MONTENEGRO"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/Invest-Banka-Montenegro.jpg
Naziv preduzeća: INVEST BANKA MONTENEGRO
Djelatnost: Banka
Godina osnivanja: 2006
Direktor: Zoran Nikolić
Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 115
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 20 407 900, 407 956
E-mail: info@invest-banka.com
www: http://www.invest-banka.com
Opis proizvoda/usluge:

Bankarske usluge, ostalo monetarno posredovanje

nazad štampaj