Prikaz podataka za "INTERPRODUCT D.O.O."

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/znak-u-boji-3-opcije-2.ai_.png
Naziv preduzeća: INTERPRODUCT D.O.O.
Djelatnost: Poljoprivredna i prehrambena industrija
Godina osnivanja: 1998
Direktor: Ivan Mijušković
Adresa: Vučedolska 30
Grad: Cetinje
Tel/Fax: +382 41 240 050, 240 051
E-mail: interproduct@t-com.me
www: http://www.interproduct.me
Opis proizvoda/usluge:

Proizvodnja i prerada mesa i mesnih proizvoda

nazad štampaj