Prikaz podataka za "INTERNORMA D.O.O."

Naziv preduzeća: INTERNORMA D.O.O.
Djelatnost: Trgovina
Godina osnivanja: 1994
Direktor: Boris Nikolić
Adresa: Mitra Bakića 34
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 20 623 923, 623 922
E-mail: internorma@t-com.me
www:
Opis proizvoda/usluge:

Uvoz inox cijevi, tabli i kutija

nazad štampaj