Prikaz podataka za "INTELMONTE D.O.O. – HOTEL “DANICA”"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/Intelmonte-D.O.O.-–-Hotel-Danica.jpg
Naziv preduzeća: INTELMONTE D.O.O. – HOTEL “DANICA”
Djelatnost: Turizam
Godina osnivanja: 2001
Direktor: Svetozar Drekalović
Adresa: Nika Anđusa bb, Petrovac
Grad: Budva
Tel/Fax: +382 33 462 304, 462 305, 462 306
E-mail: pinusverde@t-com.me
www: http://www.danicahotel.net
Opis proizvoda/usluge:

Turizam i ugostiteljstvo

nazad štampaj