Prikaz podataka za "INSTITUT DR SIMO MILOŠEVIĆ A.D. IGALO"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/Institut-Dr-Simo-Milosevic.png
Naziv preduzeća: INSTITUT DR SIMO MILOŠEVIĆ A.D. IGALO
Djelatnost: Turizam
Godina osnivanja: 1949
Direktor: Zoran Kovačević
Adresa: Sava Ilića 5, Igalo
Grad: Herceg Novi
Tel/Fax: +382 31 658 555, 332 725
E-mail: marketing@igalospa.com
www: http://www.igalospa.com
Opis proizvoda/usluge:

Zdravstveni turizam – Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju

nazad štampaj