Prikaz podataka za "IGP FIDIJA D.O.O."

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/10/Logo_1.png
Naziv preduzeća: IGP FIDIJA D.O.O.
Djelatnost: Građevinska industrija
Godina osnivanja: 1992
Direktor: Joko Blagojević
Adresa: Stara Varoš blok 7
Grad: Podgorica
Tel/Fax: +382 20 621 140, 621 144
E-mail: fidija@t-com.me
www: http://www.fidija.co.me
Opis proizvoda/usluge:
nazad štampaj