Prikaz podataka za "HTP VILE OLIVA"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/vile-oliva.jpg
Naziv preduzeća: HTP VILE OLIVA
Djelatnost: Turizam
Godina osnivanja: 2006
Direktor: Petar Rakčević
Adresa: Vile Olive, Petrovac
Grad: Bar
Tel/Fax: +382 33 461 194, 461 198
E-mail: vileoliva@t-com.me
www: http://www.vileoliva.com
Opis proizvoda/usluge:

Turizam i ugostiteljstvo

nazad štampaj