Prikaz podataka za "HOTEL SOA"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/hotel-soa.jpg
Naziv preduzeća: HOTEL SOA
Djelatnost: Turizam
Godina osnivanja: 2011
Direktor: Zoran Mićović
Adresa: Nacionalni park Durmitor
Grad: Žabljak
Tel/Fax: +382 52 360 110, 360 111
E-mail: info@hotelsoa.com
www: http://www.hotelsoa.com
Opis proizvoda/usluge:

Turizam i ugostiteljstvo

nazad štampaj