Prikaz podataka za "HOTEL ŠAJO"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/SAJO.jpg
Naziv preduzeća: HOTEL ŠAJO
Djelatnost: Turizam
Godina osnivanja: 2003
Direktor: Olivera Miranović
Adresa: Jadranski put bb
Grad: Budva
Tel/Fax: +382 33 460 243, 460 245, 460 246
E-mail: sajohotel@t-com.me
www: http://www.sajohotel.com
Opis proizvoda/usluge:

Turizam i ugostiteljstvo

nazad štampaj