Prikaz podataka za "HOTEL ROMANOV"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/Hotel-Romanov-logo.jpg
Naziv preduzeća: HOTEL ROMANOV
Djelatnost: Turizam
Godina osnivanja: 2006
Direktor: Daliborka Đurašević
Adresa: Sv. Stefan, ul. Šumet bb
Grad: Budva
Tel/Fax: +382 33 468 471, 468 476, 468 487
E-mail: hotelromanov@t-com.me
www: http://www.hotelromanov.com
Opis proizvoda/usluge:

Turizam i ugostiteljstvo

nazad štampaj