Prikaz podataka za "HOTEL POLAR STAR"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/logo.jpg
Naziv preduzeća: HOTEL POLAR STAR
Djelatnost: Turizam
Godina osnivanja: 2010
Direktor: Igor Begović
Adresa: Borje bb
Grad: Žabljak
Tel/Fax: +382 20 512 699, +382 67 609 444, +382 67 911 44 34
E-mail: polarstar@polarstar.me
www: http://www.polarstar.me
Opis proizvoda/usluge:

Turizam i ugostiteljstvo

nazad štampaj