Prikaz podataka za "HOTEL LIGHTHOUSE OF MONTENEGRO"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/Lighthouse-logo.jpg
Naziv preduzeća: HOTEL LIGHTHOUSE OF MONTENEGRO
Djelatnost: Turizam
Godina osnivanja: 2011
Direktor: Jovan Vukalović
Adresa: Ulica Norveška 2
Grad: Herceg Novi
Tel/Fax: +382 31 331 615, 331 900, 331 614
E-mail: sales@hotellighthouse.me
www: http://www.hotellighthouse.me
Opis proizvoda/usluge:

Turizam i ugostiteljstvo

nazad štampaj