Prikaz podataka za "HOTEL GRBALJ"

http://nasme.me/wp-content/uploads/2013/11/hotel-grbalj.jpg
Naziv preduzeća: HOTEL GRBALJ
Djelatnost: Turizam
Godina osnivanja: 1990
Direktor: Nikola Pejović
Adresa: Trg Sunca bb
Grad: Budva
Tel/Fax: +382 33 452 300
E-mail: hotelgrbalj@t-com.me
www: http://www.hotelgrbalj.com
Opis proizvoda/usluge:

Turizam i ugostiteljstvo

nazad štampaj